Zpětné získávání tepla

Zpětné získávání tepla z odpadní vody

Zpětné získávání tepla je již obecně známé z řady technických oborů, především ze vzduchotechnických systémů. Zdokonalováním systému bylo možné jej úspěšně aplikovat dnes již běžně i v rodinných domech. Stejně tak doznalo pokroku řešení zpětného získávání tepla z teplých odpadních vod. Po méně úspěšných pokusech s návrhy trubkových a deskových výměníků se objevuje řešení, které akumulací teplé odpadní vody v izolovaném válcovitém výměníku řeší nekontinuální provoz objektu.

Technické řešení spočívá v akumulaci teplé odpadní vody ve válcovité izolované nádobě o různém objemu, kterou voda protéká na bázi sifonového efektu, tedy při přítoku teplejší odpadní vody se tato shromažďuje ve vrchní části a chladnější voda přirozeně klesá do nižších vrstev izolované nádoby, odkud je ode dna vytlačována dále do kanalizačního řadu. Nádobou prochází nerezové zvlněné potrubí stočené například ve dvou šnekovitých válcích, kterou je do objektu přiváděna studená pitná voda určená k ohřevu standarními známými metodami v plynových kotlích, karmách, bojlerech.

Výpočtem objemu teplé odpadní vody a spotřeby TUV například počtem osob v objektu a typem provozu je možné správně nastavit jak objem nádoby pro shromažďování teplé odpadní vody tak také objem vody v nerezových šnecích pro získání optimálního poměru pro co nejideálnější předání množství tepla.

Studená voda přicházející do objektů se dle ročního období pohybuje v teplotách 8 - 15 st.

Odpadní voda z van, sprch, praček, myček a mycích dřezů se pohybuje v teplotách 25 - 90 st.

Pro představu uveďme příklad:

Bez rekuperační jednotky

zdroj TUVvstupní teplota
pitné vody °C
cílová teplota
TUV °C
rozdíl teplotního
spádu °C
bojler87062
pračka86052
myčka nádobí86557

S rekuperační jednotkou

zdroj TUVvstupní teplota
pitné vody °C
cílová teplota
TUV °C
rozdíl teplotního
spádu °C
bojler327038
pračka326028
myčka nádobí326533

Funkce rekuperační jednotky nevyžaduje obsluhu uživatele, funguje bez doplňujících technických zařízení k zajištění funkce, získává tepelnou energii bez nároku na energetické zdroje potřebné k výrobě tepla,bez druhotné energetické potřeby k zajištění činnosti rekuperační jednotky, bez jakýchkoliv odpadů znečišťujících životní prostředí.

Fotogalerie

rozvrstvení teplot schéma připojení řez jednotkou

Napište nám

E-mail: info@zpetne-ziskavani-tepla.cz